กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

   เมื่อไม่นานมานี้  กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  โดย นายสุวิทย์  จันทรุกขา ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ พนักงาทุกคน ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน และบริเวณภายในสำนักงาน  เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสะอาดตา  พร้อมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาติดต่องาน  และได้จัดเก็บตู้เอกสารให้มีความง่าย  สะดวก  ต่อการค้นหางานเอกสาร  โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานและลูกจ้างได้มีความรู้  รัก  สามัคคี  ให้รู้จักการทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ.ในด้านความสะอาดอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ