กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการ จ.สุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2552 กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนายนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี (ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี) และคณะ ได้จัดทีมบริการเข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม โดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ในการออกให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการบริการประชาชน ตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยและมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการอย่างดีจาก การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งในครั้งนี้ กปภ.สาขารัตนบุรี ได้นำทีมบริการออกให้บริการประชาชน โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปา ให้คำปรึกษาด้านระบบน้ำประปา และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แนะนำองค์กรให้กับประชาชนภายในงานด้วย ซึ่งทำให้มีผู้สนใจเขาสอบถามข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ