กปภ.สาขาศรีสะเกษกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโคงการ"เยี่ยมยาม ถามไถ่ ได้ใจ ได้บุญ" ประจำปีงบประมาณ 2555

   กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการ "เยี่ยมยาม ถามไถ่ ได้ใจ ได้บุญ" ประจำปีงบประมาณ 2555  ของอำเภอประจำเดือน กันยายน 2555  โดยได้จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555  ณ ศาลาประชาคมบ้านสวัสดี หมู่ที่ 8 ต.ห้วยทับทัน อ.หัวยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  โดยจะนำบริการต่างๆ ของส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่  ในการดำเนินการครั้งนี้ สนง.เทศบาลตำบลห้วยทับทัน ได้จัดตั้งศูนย์บริการรวมระหว่างเทศบาลตำบลห้วยทับทัน กับ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ  การขอใช้น้ำประปา ให้ความรู้ในการใช้น้ำประปา  การทำจาร์เทส  และแจกแผ่นพับเกี่ยวกับ กปภ. รวมทั้งได้ร่วมแจกน้ำดื่มถ้วย ตรา กปภ.ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน   ในการออกหน่วยครั้งนี้พื้นที่บริการอยู่ในเขตการบริการน้ำประปาของ กปภ.


ข่าวอื่นๆ