กปภ.สาขาศรีสะเกษ รวมพลังจัดกิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ได้จัดให้มีกิจกรรมวันทำความสะอาด 5 ส. ประจำปี 2552 ขึ้น นำโดยว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ศรีสะเกษ และพนักงานทุกคนได้ร่วมมือร่วมแรงกัน ในการทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ทั้งที่โต๊ะทำงาน ห้องทำงาน และพื้นที่ส่วนรวมภายในสำนักงานด้วย ซึ่งพนักงานทุกคนได้แสดงออกให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคี การให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการจัดกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ