กปภ.สาขาศรีสะเกษทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ

         เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ที่ นายสุวิทย์  จันทรุกขา  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกลและลูกจ้างงานผลิต ได้ทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองน้ำบ้านหนองแสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอน เพื่อเป็นการยึดอายุการใช้งานทรายกรองอันจะส่งผลให้การผลิตน้ำประปาได้มาตรฐาน กปภ. เพื่อส่งจ่ายน้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพสู่ประชาชนผู็ใช้น้ำต่อไป


ข่าวอื่นๆ