กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดยว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง โดยร่วมร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน ร่วมกับ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนทั่วประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสมัครสมานสามัคคีที่เข้มแข็ง และเป็นสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา หน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ