กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2556

  กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2556  โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆ  กปภ.สาขาศรีสะเกษ อาทิ โรงสูบน้ำแรงต่ำ  สำนักงาน  และพื้นถนน  ทั้งนี้เพื่อสร้างสำนักงานให้น่าอยู่น่าทำงาน  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าผู้มาติดต่อ อีกทั้งเป็นการแสดงความสามัคคีของพนักในสังกัดอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ