กปภ.สาขาศรีสะเกษประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

      กปภ.สาขาศรีสะเกษ ขอแจ้งปิดน้ำซ่อมท่อเมนแตก  ท่อขนาด  150  มม.  บริเวณก่อนถึงบ้านหนองแคน  ต.ซำ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  ในวันที่  17  ธันวาคม  2555  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 14.00 น. คาดว่าจะสามาถกลับมาเป็นภาวะปกติได้ในช่วงเย็นของวันที่  17  ธันวาคม  2555    บริเวณที่ได้รับผลกระทบในการซ่อมท่อแตกครั้งนี้ คือ  บ้านนา, บ้านหนองแคนจนถึงบ้านโพนค้อ ต.ซำ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก


ข่าวอื่นๆ