กปภ.สาขาศรีสะเกษเดินหน้าจัดกิจกรรม โครงการ

         นายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำพนักงาน จัดกิจกรรมสนองแผนยุทธศาตร์ กปภ. ฉบับที่ 2 (2555 - 2559)  เสาหลักที่ 2  (การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ) รวมถึงในโอกาส  กปภ. จะเดินหน้าเข้าสู่  34  ปี  กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จึงได้เปิดโครงการ  "8  นาฬิกา  พร้อมใจให้บริการ"  โดยเริ่มต้น พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้มาใช้บริการ และทันต่อความต้องการของลูกค้าต่อไป


ข่าวอื่นๆ