กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการสร้างและปลูกจิตสำนึกในการรักษา และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยพนักงานทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และพันธุ์ไม้ต่างๆ จำนวน 250 ต้น ที่บริเวณพื้นที่โดยรอบของสำนักงาน / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ