กปภ.สาขารัตนบุรีดำเนินการล้างถังตกตะกอนและหม้อกรองน้ำ ของโรงกรองน้ำ

 

    กปภ.สาขารัตนบุรี ได้ดำเนินการล้างถังตกตะกอนและหม้อกรองน้ำ ของโรงกรองน้ำขนาด 100 ลบม./ชม. และโรงกรองน้ำขนาด 60 ลบ.ม./ชม. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ใช้น้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อเป็นการสานต่อนโยบายของ กปภ.ข.8 ตามโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี Clean Water Good Plant ที่ กปภ.ข.8 ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ และความสะอาดบริเวณรอบ ๆ โรงกรองน้ำของ กปภ.สาขาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง
 

ข่าวอื่นๆ