กปภ.สาขาศรีสะเกษแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

       แจ้งการปิดน้ำเพื่อตัดประสานท่อท่อเมน ขนาด 300  มม.  บริเวณแยก อส.  ปิดน้ำเวลา  10.00 - 14.00  น. ของวันที่  31  มกราคม  2556  บริเวณ ที่ได้รับผลกระทบ  ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์  ด้านขวาทาง ช่วงจากแยก อส. - ป่าไม้จังหวัด ไปถึงหน้าตาชั่งกลาง  ตรงข้ามรุ่งโรจน์ค้าไม้  และชุมชนหนองม่วง (ซอยลำดวนภาพยนต์) และชุมชนบ้านหนองยางทั้งหมด

           จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ก่อนช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนาน และต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ขณะเปิดน้ำครั้งแรกอาจจะมีน้ำขุ่นบ้าง เนื่องจากอาจจะมีตะกอนหลงเหลืออยู่ในเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย หรือสอบถามข้อมูลที่ Call Center ๑๖๖๒


ข่าวอื่นๆ