กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖

     เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ นำโดย นายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ จัดขึ้นโดยอำเภอรัตนบุรี และส่วนราชการในพื้นที่  ณ วัดบ้านหนองบัวน้อยหมู่ ๑๕ ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีนายอำเภอรัตนบุรี นายวัชรินทร์  รัตนบรรณกิจ เป็นประธาน  ซึ่งภายในงาน กปภ.สาขารัตนบุรีได้ออกให้บริการประชาชน โดยแจกจ่ายน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานและให้ความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปาแก่ประชาชนผู้สนใจ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการให้ความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อลงไปใกล้ชิดกับประชาชนอันจะเป็นการสร้างความผูกพันให้แก่องค์กรต่อไปในอนาคต


ข่าวอื่นๆ