กปภ.สาขาศรีสะเกษ ต้อนรับคณะ กฟภ.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมกิจการ

 

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ต้อนรับคณะ กฟภ.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมกิจการ

 

นายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ กล่าวว่า เมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (กปภ.สาขาศรีสะเกษ) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ (กฟภ..ศรีสะเกษ) ในการเข้าเยี่ยมกิจการของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ โดย กฟภ..ศรีสะเกษ มีความประสงค์ที่จะพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมถึงการให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การให้บริการต่างๆ การคิดค่ากระแสไฟฟ้า ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้า

พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าว กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กับ กฟภ..ศรีสะเกษ ในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ การแก้ไขปัญหากรณีไฟฟ้าดับ-ตก , วิธีการคิดอัตราค่าไฟฟ้าต่างๆ , การคิดค่า FT, การแยกประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า และเรื่องอื่นๆ ด้วย

 

 

 

ข่าวโดย

งานลูกค้าสัมพันธ์

กองระบบจำหน่าย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ