กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินการขุดลอกดินโคลน เพื่อเพิ่มความลึกของระดับน้ำโรงสูบน้ำแรงต่ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว

กปภ.สาขารัตนบุรี  นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต พนักงาน และลูกจ้าง ได้ดำเนินการขุดลอกดินโคลน เพื่อเพิ่มความลึกของระดับน้ำบริเวณหัวฟุตวาลว์  ณ โรงสูบน้ำแรงต่ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556  ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคต


ข่าวอื่นๆ