กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)

         กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)  ครั้งที่  1/2556  โดยได้ออกโครงการฯในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2556  ซึ่งออกให้บริการผู้ใช้น้ำ ณ หมู่บ้านมั่นคงและหมู่บ้านนันทพงษ์  โดยบริการซ่อมท่อแตก - ท่อรั่ว  ตีตรามาตรวัดน้ำชำรุด  ดูแลท่อภายในบ้านโดยไม่คิดค่าแรง  ซึ่งเป็นการพบปะผู้ใช้น้ำเพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  พร้อมสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า  มุ่งเน้นให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่กาเป็นองค์กรชั้นนำ ระดับสากล  ที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศต่อไป 

 


ข่าวอื่นๆ