กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

  กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย นายสุวิทย์  จันทรุกขา ผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรจากนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ    จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ในวันที่  10  เม.ย 2556  เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2556  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป


ข่าวอื่นๆ