กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556

   กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 โดยได้จัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้จัดการ หัวหน้างาน ณ สำนักงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานใน ท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป


ข่าวอื่นๆ