กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมร่วมถวายน้ำดื่มตรา กปภ. ณ วัดพานทา

                 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมกิจกรรมร่วมถวายน้ำดื่มตรา กปภ. ณ วัดพานทา เนื่องในพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 ถือเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์กับสังคมอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ