กปภ.สาขาศรีสะเกษประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

       แจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำต้นทาง ขนาด 200  มม. ที่ชำรุด  บริเวณโรงกรองน้ำหน่วยบริการอุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ในเวลา  21.30 - 03.00  น. ของวันที่  24  เมษายน  2556  โดยบริเวณ ที่ได้รับผลกระทบ  ได้แก่ พื้นที่เทศบาลตำบลกำแพง  เทศบาลตำบลกำแพงใหญ่  เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยและพื้นที่ในเขตให้บริการน้ำประปาของโรงกรองน้ำหน่วยบริการอุทุมพรพิสัยทั้งหมด

           จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ก่อนช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนาน และต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ขณะเปิดน้ำครั้งแรกอาจจะมีน้ำขุ่นบ้าง เนื่องจากอาจจะมีตะกอนหลงเหลืออยู่ในเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย หรือสอบถามข้อมูลที่ Call Center ๑๖๖๒

 


ข่าวอื่นๆ