กปภ.สาขาสังขะได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นแจกจ่ายน้ำช่วยผู้ประสบภัยแล้ง

   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นแจกจ่ายน้ำช่วยผู้ประสบภัยแล้ง กับองค์การบริหารส่วนตำบลชบ ,กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ๒๑๔ และเทศบาลตำบลบัวเชด นำน้ำประปาแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามท้องที่รอบ ๆ อำเภอสังขะและอำเภอบัวเชด ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่แสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป


ข่าวอื่นๆ