กปภ.สาขารัตนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดใหม่บ้านยาง

         นายไมตรี  เขตตะ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีมอบหมายให้หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดใหม่บ้านยาง หมู่ ๑๓ ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ซึ่งกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการให้บริการเชิงรุกสู่ ลูกค้าประชาชน ในลักษณะหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอ เป็นการเพิ่มช่องทาง ในการเข้าถึงงานบริการภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบปัญหาและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวครั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้ให้บริการอาทิ แจกแผ่นพับ พร้อมนำน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดแจกแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ข่าวอื่นๆ