กปภ.สาขารัตนบุรี เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอประจำปี 2556

                 เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖  นายไมตรี  เขตตะ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี  มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอประจำปี 2556 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีของคนท้องถิ่นภาคอีสานที่มีมาแต่โบราณ ในการจัดกิจกรรมขอฟ้าขอฝน   ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้ให้บริการ น้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดแจกแก่ประชาชนที่ร่วมงานชมริ้วขบวนแห่บั้งไฟ  ที่บริเวณหน้าแท่นน้ำประปาดื่มได้ประจำอำเภอรัตนบุรี  ซึ่งถือเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนและเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ