กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 โดยได้ จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ภายในเขตพื้นที่ของสำนักงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และช่วยลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งพนักงานทุกคนได้แสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีในการจัดกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ