กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชาและประกาศเขตอภัยทาน

          กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมกิจกรรมงานปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา  และประกาศเขตอภัยทาน จ.ศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 22  พ.ค. 2556 โดยมีประชาชนทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา  พร้อมส่วนราชการต่างๆ  พร้อมใจกันปลูกป่า ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ป่าโนนทราย  บ.หนองคำ  ม.9  ต.น้ำคำ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  เพื่อร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (พื้นที่ประมาณ  10  ไร่) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  เนื่องจากจังหวัดได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกประจำปี  2556  ระดับจังหวัด  ระหว่างวันที่ 18 - 24  พฤษภาคม  2556  โดยกำหนดจัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจเลื่อมใสและสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธ ศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 


ข่าวอื่นๆ