กปภ.สาขาสังขะแจ้งเหตุขัดข้องการให้บริการน้ำประปา

   ตามที่มีผู้ใช้น้ำร้องเรียนเรื่องน้ำไหลและน้ำขุ่นนั้น เนื่องจาก กปภ.สาขาสังขะได้ทำการเปลี่ยนที่สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองขวาว(แห้งหมดแล้ว) มาเป็นอ่างเก็บน้ำหนองตาเสก แต่น้ำดิบแห่งใหม่มีความขุ่นสูงมากและไม่ตกตะกอนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ของ กปภข.๘ ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขอยู่ คาดว่าจะสามารถทำให้น้ำใสเป็นปกติได้ภายใน ๓๐ พ.ค.นี้ แต่เนื่องจากปัจจุบันปริมาณน้ำดิบที่มีอยู่เหลือไม่มากนัก กปภ.สาขาสังขะได้ทำการจ่ายน้ำเป็นเวลาคือ ช่วงเวลา ๐๔.๐๐-๐๘.๐๐น. และ ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น.เป็นประจำทุกวัน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


ข่าวอื่นๆ