กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Morning Talk ยามเช้า

 

 

 

กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Morning Talk ยามเช้า

 

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (กปภ.สาขาศรีสะเกษ) นำโดย นายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้งานอำนวยการจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์องค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔ โดยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันสนทนาเพื่อสร้างความผูกพันธ์ สร้างความเข้าใจในการทำงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานองค์กรเกิดประสิทธิผลมากที่สุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

ข่าวโดย

งานลูกค้าสัมพันธ์

กองระบบจำหน่าย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ