กปภ.สาขารัตนบุรี ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน Home Care

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี มอบหมายให้หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ออกหน่วยรับบริการในโครงการเติมใจให้กัน(Home Care) ณ ศาลาวัดโพธิ์เย็น บ้านเปื่อยป่าน ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์โดยออกหน่วยรับคำขอติดตั้งประปารายใหม่ พร้อมสำรวจประมาณการค่าติดตั้ง และรับชำระค่าติดตั้ง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์ขอติดตั้งประปาใหม่ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี ได้นำน้ำดื่ม และแก้วน้ำที่มีตราสัญลักษณ์ ของ กปภ.แจกเพื่อเป็นที่ระลึกและขอบคุณแด่ผู้มีความประสงค์ขอใช้น้ำประปา ในโอกาสนี้ด้วย


ข่าวอื่นๆ