กปภ.สาขาศรีสะเกษ และ กปภ.ข.๘ จัดพิธีมอบจักรยานโครงการ “จากน้ำ สู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปเรียน”

                เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  และการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ร่วมจัดกิจกรรมในพิธีมอบจักรยานตามโครงการ “จากน้ำ สู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปเรียน” จำนวน ๑๕ คัน ให้แก่โรงเรียนบ้านขนวนศรีแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ครบรอบ ๓๔ ปี จึงได้เชิญชวนหน่วยงาน และ พนักงานร่วมบริจาครถจักรยานหรือ ทุนทรัพย์เพื่อนำเงินไปจัดซื้อรถจักรยานมอบให้เด็กและเยาวชนที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ทั่วประเทศ เพื่อให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่ง ได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างหนาตาพร้อมกันนี้ยังได้มีการแจกไอศกรีมแก่นักเรียนอย่างจุใจ โดยในครั้งต่อไป จะเดินทางไปมอบจักรยานตามโครงการดังกล่าวที่จังหวัดสุรินทร์ต่อไป


ข่าวอื่นๆ