กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน Home Care

                เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสุวิทย์  จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ร่วมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด และงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการในโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยออกหน่วยรับคำขอติดตั้งประปารายใหม่ รับชำระค่าติดตั้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำประปา  และรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้นำน้ำดื่ม และแก้วน้ำที่มีตราสัญลักษณ์ ของ กปภ.แจกเพื่อเป็นที่ระลึกและขอบคุณแด่ผู้มีความประสงค์ขอใช้น้ำประปา ในโอกาสนี้ด้วย


ข่าวอื่นๆ