กปภ.สาขาศรีสะเกษประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

            กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ขอแจ้งปิดน้ำตัดประสานท่อเมนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ.บก  ม.3, ม.9  ต.โพนข่า  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  ในวันที่  3  กรกฎาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  09.00  ถึง  18.00  น.  เป็นท่อชนิด  HDPE  ขนาด  300  สถานที่ทีตัดประสาน คือ  หน้าอู่ราชา  ถ.ศรีสะเกษ - กันทรลักณ์ ต.โพนข่า  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ   สถานที่มีผลกระทบ  เริ่มจากโรงน้ำแข็งศรีต้นสน  หมู่บ้านกุดโง้ง  หมู่บ้านโพนข่า  และหมู่บ้านโพนค้อ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


ข่าวอื่นๆ