กปภ.สาขารัตนบุรีออกพบปะผู้ใช้น้ำโดยตรงถึงบ้านแจ้งข่าวการจ่ายน้ำประปาเป็นเวลา

    นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี มอบหมายพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การจ่ายน้ำประปาเป็นเวลา" ของ กปภ.สาขารัตนบุรี  โดยเมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิ.ย. ๕๖ ได้ออกพบปะผู้ใช้น้ำแจกแผ่นประกาศโดยตรงถึงบ้าน  และใช้รถโฆษณาประชาสัมพันธ์วิ่งกระจายเสียง แจ้งข่าวประกาศ ในเขตพื้นที่บริการ  อำเภอรัตนบุรี และเขตจ่ายน้ำอำเภอสนม จ.สุรินทร์ รวมถึง ได้ส่งหนังสือแจ้งให้หน่วยราชการในพื้นที่ได้ทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ต่อไปด้วยอีกทางหนึ่ง


ข่าวอื่นๆ