กปภ.สาขารัตนบุรีติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด

            เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต พนักงาน และลูกจ้าง ดำเนินการกำจัดหญ้าวัชพืช  บัว และขุดลอกดินโคลน ที่ขวางทางเดินของน้ำในลำห้วยแก้ว และเดินสำรวจลำห้วยแก้ว หากพบสิ่งขัดขวางทางเดินของน้ำให้ดำเนินการแก้ไขทั้งนี้ กปภ. สาขารัตนบุรี ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถผลิตและจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  สืบเนื่องจาก กปภ.สาขารัตนบุรี  ยังคงประสบกับสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์   ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบมีปริมาณน้ำคงเหลือน้อยมาก บริเวณหน้าโรงสูบเริ่มตื้นเขิน แต่บางพื้นที่ตอนบนของอ่างเก็บน้ำยังมีน้ำที่กักเก็บ แต่น้ำไม่สามารถไหลลงมาร่วมกันในลำห้วยแก้วได้ เนื่องจากมีหญ้าวัชพืช บัว และดินตะกอนทับถมขวางทางเดินของน้ำ ดังนั้น  เพื่อเป็นการรวบรวมน้ำดิบผลิตน้ำประปา


ข่าวอื่นๆ