กปภ.สาขาศรีสะเกษ ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีสิริเกศ

    วันที่  10  กรกฎาคม  2556  เวลาประมาณ  08.30 - 10.00  น. นายสุวิทย์  จันทรุกขา  ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปา แก่คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ซึ่งได้กำหนดจัดค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนห้องเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจำปีการศึกษา 2556  จึงได้มาเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปาและขั้นตอนต่างๆ  โดยละเอียด  ที่โรงกรองน้ำหนองแสงใน ทั้งนี้ กปภ.สาขาศรีสะเกษได้ให้ความรู้ด้านการผลิตน้ำ และขั้นตอนต่างๆอย่างเต็มที่ รวมถึงบริการน้ำดื่มตรา กปภ., เอกสารขั้นตอนการผลิตน้ำประปาให้แก่ครู - นักเรียน ที่มาทัศนศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ