กปภ.สาขารัตนบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ต้านภัยยาเสพติด

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑,๒๐๐ ขวด ให้แก่โรงเรียนรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ต้านภัยยาเสพติดคัพ ครั้งที่ ๑  ที่จัดแข่งขันกีฬา  ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม  ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ฟุตบอลโรงเรียนรัตนบุรี


ข่าวอื่นๆ