กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกับงานมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.๘ จัดอบรมให้ความรู้ด้านมาตรวัดน้ำ

                เมื่อไม่นานมานี้ กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกับงานมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.๘ จัดอบรมให้ความรู้ด้านมาตรวัดน้ำ จัดขึ้น ณ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  โดยมี นายสุวิทย์  จันทรุกขา ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาศรีสะเกษ  และมีวิทยากรจากงานมาตรวัดน้ำ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เป็นผู้ให้ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานของมาตรวัดน้ำเพื่อพัฒนาและปรับปรุงในการให้บริการประชาชนต่อไป


ข่าวอื่นๆ