กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน

เมื่อเร็วๆนี้ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดยนายอัศวิน วิจิตรวงศ์ ผจก.กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ได้จัดทีมบริการลงพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนในเขตจำหน่ายน้ำของ หน่วยบริการบุณฑริก กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ภายใต้โครงการเติมใจให้กันประจำปีงบประมาณ 2553 ซึ่งได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 / 2553 โดยได้นำบริการต่างๆ ไปสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ ด้วยความเต็มใจที่พร้อมให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของลูกค้าฟรี การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากผู้ใช้น้ำถึงบ้าน การให้คำปรึกษาระบบประปาภายในบ้าน การตอบข้อซักถามต่างๆที่ผู้ใช้น้ำสนใจ รวมถึงแจกเอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดน้ำ และการใช้น้ำอย่างถูกวิธีด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ออกพบปะกับผู้ใช้น้ำและให้บริการในพื้นที่ในเขต ถนนเดชอุดม – บุณฑริก และ ถนนนาจะหลวย ซึ่งผู้ใช้น้ำที่ได้รับการบริการแล้วต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกประทับใจกับการบริการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และอยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ตลอดไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ