กปภ.สาขาศรีสะเกษประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

         กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ขอแจ้งปิดน้ำเพื่อซ่อมท่อแตกในวันที่  31  กรกฎาคม  2556  ซ่อมท่อแตกบริเวณปากซอยร้านกุ๊กโฮม  ซ่อมท่อ PVC ขนาด  200  มม.  ทำให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ชุมชนไทยพันทา และ ถนนอุบล ทั้งหมด  คาดว่าจะดำเนินการซ่อมท่อแล้วเสร็จประมาณเวลา 16.00 น ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่การให้บริการ แต่เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนาน และหากเสร็จก่อนกำหนด ทาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ จะทำการจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำทันที ทั้งนี้อาจต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติก่อน ซึ่งขณะเปิดน้ำครั้งแรกอาจจะมีน้ำขุ่นบ้าง เนื่องจากอาจจะมีตะกอนหลงเหลืออยู่ในเส้นท่อจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย


ข่าวอื่นๆ