กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน

เมื่อวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2552 กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดทีมบริการลงพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนในเขตจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ซึ่งนำโดยว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ โดยจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเติมใจให้กันประจำปีงบประมาณ 2553 โดยได้นำบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของลูกค้าฟรี การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากผู้ใช้น้ำถึงบ้าน การให้คำปรึกษาระบบประปาภายในบ้าน การตอบข้อซักถามต่างๆที่ผู้ใช้น้ำสนใจ รวมถึงแจกเอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดน้ำ และการใช้น้ำอย่างถูกวิธีด้วย พร้อมกันนี้ได้ลงชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาน้ำไหลอ่อน ให้กับประชาชนชาวบ้านสำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รวมถึงเป็นการลดกระแสข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ออกพบปะกับผู้ใช้น้ำและให้บริการในพื้นที่ในเขตพื้นที่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ , พื้นที่หน่วยบริการห้วยทับทัน บริเวณตลาดอำเภอห้วยทับทัน และพื้นที่หน่วยบริการทุ่งไชย บริเวณบ้านทุ่งไชย อ.ทุ่งไชย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้ใช้น้ำที่ได้รับการบริการแล้วข้างต้นจำนวน 305 รายด้วยกัน / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ