กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่เติมเต็มความห่วงใยประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)

                เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ ร่วมด้วย หัวหน้างงาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการในโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) หน่วยบริการท่าตูม และแม่ข่ายรัตนบุรี โดยให้บริการซ่อมท่อแตกท่อรั่ว และรับฟังความคิดเห็นปัญหาในการใช้น้ำเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบพร้อมทั้งนำปัญหากลับมาแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมด้วยปากกา เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการแบบเชิงรุกในการพบปะพูดคุยรับทราบปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้น้ำต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ