กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่รำชำระค่าน้ำนอกสถานที่ โดยรถ PWA Moving Service

          เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ลงพื้นที่รำชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อ.สนม จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขารัตนบุรี โดยใช้รถ PWA Moving Service ในการให้บริการผู้ใช้น้ำ ซึ่งได้รับความพึงพอใจอย่างมากทั้งด้านรูปลักษณ์ ความสะดวก และการให้บริการแบบเชิงรุก ซึ่งจากนี้ไปจะมีการกระจายการให้บริการโดยใช้รถ PWA Moving Service ในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.ข.๘ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไป


ข่าวอื่นๆ