กปภ.สาขารัตนบุรีออกบริการแจกจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำบรรเทาภัยแล้ง

      กปภ.สาขารัตนบุรีนำรถน้ำแจกจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่บริการอำเภอรัตนบุรีและอำเภอสนม จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นการบริการผู้ใช้น้ำของ กปภ. สืบเนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีประสบปัญหาภัยแล้ง และได้ประกาศจ่ายน้ำเป็นเวลาแล้วนั้น ทำให้ผู้ใช้น้ำที่อยู่ปลายท่อ และพื้นที่สูงประสบปัญหาน้ำไหลอ่อน      ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ใช้น้ำ จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น


ข่าวอื่นๆ