กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2

    กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรม  5  ส.  และ  Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2556  ในวันที่  2  สิงหาคม  2556  โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม  ในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่  โดยทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน  ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้นรกพาดสายไฟฟ้า  และจัดเก็บเอกสาร  อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  เพื่อให้สำนักงานมีความสะอาดเรียบร้อย  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ใช้น้ำต่อไป


ข่าวอื่นๆ