กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคราชการเข้ารับทราบข้อมูลต่างๆในพื้นที่ รวมถึงรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีกำนันและผู้นำท้องถิ่นพร้อมประชาชนเข้าสอบภามปัญหาเรื่องระบบประปา และรับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ