กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

          เมื่อ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นำโดย นายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จัดขึ้นโดยอำเภอรัตนบุรี และส่วนราชการในพื้นที่  ณ วัดอิสาณบ้านนาวอง หมู่ที่  ๔ ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีนายอำเภอรัตนบุรี นายเศรษฐชัย  ธนารักษ์ เป็นประธาน  ซึ่งภายในงาน กปภ.สาขารัตนบุรีได้ออกให้บริการประชาชน โดยแจกจ่ายน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานและให้ความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปาแก่ประชาชนผู้ สนใจ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการให้ความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อลงไปใกล้ชิดกับประชาชนอันจะเป็นการสร้างความผูกพันให้แก่องค์กรต่อไปในอนาคต


ข่าวอื่นๆ