กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3

      กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3/2556  ซึ่งได้ออกเยี่ยมและบริการลูกค้า  ซ่อมท่อแตก-ท่อรั่ว  รับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ที่วัดบ้านบก  รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ  แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ  รวามทั้งได้แจกของชำร่วยและบริจาคน้ำดื่ม ตรา กปภ. ให้กับวัดบ้านบก  ต.โพน ข่า  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษในวันพุธที่  15  สิงหาคม  2556  และในวันที่  16  สิงหาคม  2556  ได้ออกโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ณ บ้านโพนค้อ  ต.โพนข่า  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการแบบเชิงรุกในการพบปะพูดคุยรับทราบปัญหาเพื่อนำ มาปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้น้ำต่อไป


ข่าวอื่นๆ