กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์ กปภ.จำนวน ๖๐๐ ขวด ให้กับโรงเรียนสนมวิทยาคาร

          เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นำโดย นายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี  พร้อมด้วยห้วหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์ กปภ.จำนวน ๖๐๐ ขวด ให้กับโรงเรียนสนมวิทยาคาร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ในการเป็นหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นศูนย์ฝึกที่ ๔เพื่อไว้สำหรับนักศึกษาวิชาทหารได้บริโภค

 


ข่าวอื่นๆ