กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระใหญ่

 

                เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2556  นาย ไมตรี  เขตตะ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี  มอบให้ นายทวีศักดิ์  ระดมงาม หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย  นางสาวธิติมา  วาพันสุ หัวหน้างานผลิต และ พนักงาน  เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.  จำนวน 600 ขวด ให้กับ  วัดโคกก่อง  เพื่อจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระใหญ่  ณ  วัดโคกก่อง  ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์


ข่าวอื่นๆ