กปภ.สาขาสังขะ ลงพื้นที่เติมเต็มความห่วงใยประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)

กปภ.สาขาสังขะ ลงพื้นที่เติมเต็มความห่วงใยประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)

                เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ กปภ.สาขาสังขะ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ ร่วมด้วย หัวหน้างงาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการในโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) หน่วยบริการกาบเชิง กปภ.สาขาสังขะ โดยให้บริการซ่อมท่อแตกท่อรั่ว และรับฟังความคิดเห็นปัญหาในการใช้น้ำเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบพร้อม ทั้งนำปัญหากลับมาแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการแบบ เชิงรุกในการพบปะพูดคุยรับทราบปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้เกิด ความพึงพอใจกับผู้ใช้น้ำต่อไป


ข่าวอื่นๆ