กปภ.สาขารัตนบุรีประกาศจ่ายน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กปภ.สาขารัตนบุรีประกาศจ่ายน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง

                กปภ.สาขารัตนบุรีประกาศจ่ายน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามที่ กปภ.สาขารัตนบุรี ได้ประกาศจ่ายน้ำเป็นเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งบัดนี้ สถานการณ์ภัยแล้งได้หมดไปแล้ว กปภ.สาขารัตนบุรีได้ทำการผลิต-จ่ายน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อบริการผู้ใช้น้ำแล้วตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก


ข่าวอื่นๆ